Võistlusele saab registreerida alates 1.12.2021. Registreerimise järgselt saadetakse registreerijale makseinfo. Koha stardirivis tagab laekunud ülekanne ja reeglitele vastav sõiduvahendi ning sõiduvarustuse olemasolu.  

• Ajavahemikus 1.12.2021 (00:00) – 1.12.2021 (kell 23:59) eelregistreerimine soodushinnaga 50 €
• Ajavahemikus 2.12.2021 – 12.01.2021 (kell 20:00) eelregistreerimine tavahinnaga 60 €;
• NB! Alates 13.01.2021 toimub registreerimine ja tasumine vaid kohapeal (s.t 15.01.2022) vabade kohtade olemasolul (tasumine sularahas 70 €). 
Vaata osalejate nimekirja siit!

1. VÕISTLUSDISTANTS JA VÕISTLUSE LÄBIVIIMISE KORD

Võistlusdistantsi pikkuseks on 100.5m nõlvast üles, starditakse paigalstardist, eesmärgiks jõuda finišisse esimesena. Sõltuvalt ilmaoludest võidakse võistlusdistantsi pikkust muuta. 

1.1 Võistlus koosneb ajasõitudest ja finaalsõitudest (edaspidi Eliminaator). Ajasõitude järjekorra määrab võistlusnumber, mis määratatakse võistlejale registreerimise järjekorra alusel.
Eliminaatorisse pääsevad ajasõitude põhjal sõiduautode 32, sõiduautode vabaklassi 8, mootorkelkude 16, ATV 16 kiiremat. Juhul kui võistleja ei ilmu line-up meeskonna korralduse järgselt õigeaegselt stardijoonele loetakse ta kaotajaks. Vastane peab sõitma soolosõidu, kuid läheb edasi järgmisesse ringi ka juhul, kui ta teeb valestardi. Kõik tekkinud küsimused ja probleemid, mis juhendis ja tehnilistes tingimustes või mujal reeglites pole kirjeldatud, lahendab võistluse peakohtunik koostöös žüriiga kohapeal, võistlejat soosides. 

2. VÕISTLUSKLASSID

2.1 4WD sõiduautod v.a maasturid, tühimassiga kuni 2000kg – Riikliku ülevaatusega

2.2 4WD sõiduautode vabaklass – Riikliku ülevaatuseta! UUS!

2.3 Mootorkelgud (tehaseseades). 

2.4 ATV (tehaseseades) UUS!

3. ÜLDISED REEGLID

3.1 Võistlejate koosolekust osavõtt on kohustuslik. Koosolekul mitteosalejat starti ei lubata!

3.2 Iga sõiduki, mootorkelgu või ATV-ga tohib osaleda vaid üks võistleja ning iga võistleja tohib osaleda vaid ühe sõiduki või mootorkelgu või ATV-ga ühes klassis. Klassi määrab korraldaja. 

3.3 Võistlema pääsevad vaid need sõidukid, mootorkelgud ja ATV-d, mis läbivad kohapealse tehnilise kontrolli ja vastavad muudele võistlus reeglitele ja nõuetele. Võistlejale, kelle võistlussõiduk või sõiduvarustus ei läbi kohapealset tehnilist kontrolli, osavõtutasu ei tagastata.

3.4 Võistlussõidu ajal ei tohi võistlusautos viibida kaasreisijaid, mootorkelgul, ATV-l  teisi isikuid. Sõiduki aknad peavad olema suletud, juhil turvavöö kinnitatud ning peas peab olema kaitsekiiver.

3.4.1 Kohustuslik turvavarustus mootorkelgu ja ATV klassis võistlejale: lõuakaitsmega kiiver, kaitseprillid, tugevad (soovituslikult kõrge) säärega saapad.

3.4.2 Soovitav turvavarustus: põlve kaitsed, küünarnuki kaitsmed, õlakaitsed, seljakaitse. Turvavarustuse kandmine on kohustuslik kõigil võistlus- ja treening sõitudel. Eriolukordades otsustab turvavarustuse kandmise kohustuse üle mootorkelgu tehnilise kontrolli meeskond.

3.5 Võistlusalal (kiirendus- ja pidurdus rada) on keelatud liikuda vastassuunas. Tehnilise rikke korral tuleb võimalusel sõita raja lõpuni, kui see pole võimalik, siis jätta sõiduk koheselt seisma.

3.6 Boksialal on kiiruspiirang 15 km/h. Võistleja, kes seda silmnähtavalt ületab või tekitab ohuolukordi, diskvalifitseeritakse ilma ette hoiatamata.

3.7 Võistlustulemused avaldatakse ametlikul teadetetahvlil peale iga vooru lõppu.

4. NÕUDED VÕISTLEJALE

4.1 Võistleja peab sõidu ajal kasutama kaitsekiivrit. Kasutada tohib vaid auto- ja moto kiivreid. Kiiver peab säilima nagu see on toodetud, välja arvatud värvimine/kujundus. Kaitsekiiver peab olema võistlejale sobiva suurusega, selle kinnitusrihm ja visiir (olemasolul) peavad olema sõidu ajal kinnitatud. Kiivril ega visiiril ei tohi olla vigastusi, avarii jälgi ega pragusid. Lubatud on ka visiiri katmine/teipimine niikaua kui see ei piira nähtavust ja on korraldaja hinnangul turvaline. 

4.1.1 Erijuhtudel otsustab turvavarustuse kandmise kohustuse üle mootorkelgu/ATV tehnilise kontrolli meeskond.

4.2 Võistlusel saavad osaleda ainult kained juhid, lubatud piirmäär on 0,0 promilli.

4.3 Võistleja peab omama kehtivat ja vastava kategooria juhiluba ning õigust kasutada sõidukit, millega ta võistleb. 

4.4 Võistlejad peavad registratuuris esitama oma juhiloa ja võistlussõiduki registreerimistunnistuse (nn. tehniline pass).  

4.5 Võistleja on kohustatud kinnitama registreerimisavalduses, et ta on läbi lugenud, aru saanud ja kohustub täitma käesolevaid reegleid.

4.6 Võistlus on seotud kõrge riskiga. Hoolimata reeglite täitmisest ja korraldaja jõupingutustest ohutuse tagamiseks, võib juhtuda õnnetus, mis võib lõppeda varalise kahjuga, võistleja ja/või kolmanda isiku vigastuse või surmaga. Võistleja kohustub registreerimisavalduses kinnitama, et saab aru eelpool kirjeldatud riskidest ja ei esita mistahes kahju tekkimisel mingeid nõudeid korraldaja vastu ja keelab ka kolmandatel isikutel vastavate nõuete esitamise.

4.7 Võistleja on kohustatud iseseisvalt hindama oma võistlussõiduki turvalisust. Juhul, kui võistleja arvates ei ole turvalisus piisav, on ta kohustatud koheselt katkestama võistlemise ja teavitama võistluse korraldajat. Kui korraldaja ei suuda või ei soovi võistleja poolt välja toodud riske kõrvaldada, on võistlejal keelatud võistlemist jätkata.

5. ÜLDNÕUDED VÕISTLUS SÕIDUKITELE 

5.1 Sõiduk peab olema registreeritud tänavasõiduks ja registreerimistunnistusel peab olema märge kehtiva riikliku tehnoülevaatuse kohta. (V.a. sõiduautode vabaklass)

5.2 Sõidukis ei või olla kinnitamata esemeid. 

5.3 Sõiduki aku peab olema kinnitatud jäigalt sõiduki kere külge. Juhul, kui aku ei asu sõiduki originaal asukohas, peab aku läheduses olema täiendav massilüliti. Juhul kui aku asub sõiduki salongis, on kohustuslik kasutada tulekindlat väliskeskkonda ventileeritud lisakorpust. 

5.4 Sõidukil ei või olla mistahes vedelike lekkeid.

5.5 Sõidukil peab juhiistmel olema vähemalt 3-punkti turvavöö. Võistlus sõidu ajal peab turvavöö olema kinnitatud. 

5.6 Sõiduki esiosal või katusel peab olema sõiduki pukseerimist võimaldav veoaas või -konks. Veokonks peab olema paigaldatud enne registratuuri saabumist. 

5.7 Korraldajal on õigus starti mitte lubada autosid, mis vastavad kõikidele käesolevas juhendis esitatud nõuetele, kuid pole korraldaja hinnangul turvalised.

5.8 Võistlustel on lubatud kasutada tehases valmistatud mootorkelke. 

5.9 Käekaitsmed on lubatud. Plastist põhjakaitse on lubatud.

5.10 Mootorkelgul peab olema töökorras suretuslüliti ehk süütevoolu katkestaja ja turvalüliti (nn. Surnud mehe lüliti)

5.11 Mootorkelgu turvalüliti peab olema sõitmise ajal sõitja külge kinnitatud. Turvalüliti tööpõhimõtet ei või muuta.

5.12 Mootorkelgul võib kasutada vaid originaalseid juhtsuuski või neile vastavaid suuski, kui need vastavad ohutuseeskirjadele. Suusa materjal on metall või plast, aluspinna plastkate on lubatud. Suuskade vedrusid ja amortisaatoreid võib vahetada mootorkelgu mõõte muutmata.

5.13 Mootorkelgul peab olema punane tagatuli ja see peab mootori töötades põlema.

5.14 Kelgu raami tugevdamine on lubatud mõõtmeid muutmata. Kelgu raam hõlmab lindi tunnelit ja esiraami, millele kinnituvad suuskade tugivardad.

5.15 Mootorkelgu veolindil võib kasutada naaste/naelu, mis ei ulatu lindist väljapoole rohkem kui 1,2mm. Piikidega ehk kõrgemate naastude/naeladega veolintide kasutamine pole lubatud.

5.16 Mootorkelgu veolindi “klotsi/laba” kõrgus ei või ületada 40 mm. 

5.17 Mootorkelgul peab olema mootoril ja variaatoril kate. 

5.19 Mootorkelgul peab olema originaalne porikumm või piisavalt jäik enda valmistatud porikumm (ei või vajuda veolindile), mis on maast maksimaalselt kuni 200 mm kõrgusel, kui sõitja istub juhi kohal. 

5.20 ATV võib olla registreeritud tänavasõiduks. Lubatud on kasutada tehaseseades ATV-sid. 

5.21 ATV-l võib kasutada originaalseid tehaserehve kõrgusega kuni  28”. 

Turvismustri kõrgus (nn. “klots”) ei tohi pealt ületada 2-2,5 cm ja rehvi külgedelt 0,5cm. Nn “mudaklotsiga” rehvide kasutamine on KEELATUD. 

5.22 Lubatud on kasutada  rehvides naaste, mis ei ulatu rehvi pinnast välja rohkem kui 1,2mm. PIIKREHVID on keelatud.

5.23 ATV-l peab olema töökorras suretuslüliti ehk süütevoolu katkestaja ja turvalüliti (nn. Surnud mehe lüliti)

5.24 ATV turvalüliti peab olema sõitmise ajal sõitja külge kinnitatud. Turvalüliti tööpõhimõtet ei või muuta.

5.25 Käekaitsmed on lubatud. Põhjakaitse on lubatud.

6. MOOTOR JA LISASEADMED

6.1 Lubatud on kasutada sisepõlemismootoreid. Mootori modifitseerimine on lubatud.

6.2 Sõiduki sisepõlemismootor peab käivituma starteriga. 

6.3 Mootori kinnitus punktide arv kere külge ei või olla väiksem kui mootori tootja poolt ette nähtud. Kinnituste muutmine ja lisakinnitused on lubatud.

6.4 Mootorkelgu klassis, roots tüüpi kompressori kasutamisel peavad turvakinnitused vastama SFI 14.1 nõuetele. 

6.5 Kütuse- ja õlitorud ning voolikud peavad olema kaitstud kompressori rihma ümbruses. Kaitse peab olema voolikutel ja/või rihmal. 

6.6 Kuivkarteri kasutamise korral on nõutud vähemalt 1 liitrise ülevoolupaagi kasutamine.

6.7 Filtreerimata karterituulutus väliskeskkonda on keelatud.

6.8 Väljalaskekollektorite kasutamine on kohustuslik. Väljalaskesüsteem peab olema lekete ja vigastusteta ning kindlalt kinnitatud nii, et mistahes võistlussituatsioonis oleks välistatud väljalaskesüsteemi kokkupuude maapinnaga. Väljalaskesüsteem peab olema suunatud auto alt välja tahapoole, eemale juhist ja kütusepaagist. 

7. TOITESÜSTEEM JA KÜTUSED.

7.1 Sisepõlemismootoris on lubatud kasutada kõiki jaevõrgus müüdavaid kütuseid ja võistlus otstarbelisi bensiine.

7.2 Tava ja vabaklassi sõiduautode kütusepaak peab olema sõitjaruumist eraldatud tihendatud tulekindla vaheseinaga viisil, et sõitjateruumi kütuse sattumine oleks välistatud. 

7.3 Kogu toitesüsteem (kütusepaak,-torud,-pump jne.) peavad asuma väljaspool sõitjaruumi ja seespool kere gabariite.

7.4 Komposiitmaterjalist kütusepaak peab olema maandatud.

7.5 Kütusepaak peab olema ventileeritud välisõhku.

8. NITROSEADMED

8.1 Nitrosüsteemide kasutamine on keelatud.

9. KÄIGUKAST

9.1 Käigukastil peab olema tagurpidikäik.

9.2 Keelatud on kasutada järelturu spetsiaalseid käigukaste (näiteks„Liberty“,„Lenco“,„G-Force“,„Jerico“jms.).

9.3 Automaatkast peab olema varustatud tagurpidikäigu eksliku lülitamise vastase blokeeringuga.

9.4 Automaatkastiga sõiduk ei tohi käivituda juhul, kui mõni käik on sisse lülitatud.

10. KERE JA INTERJÖÖR (sõiduauto)

10.1 Sõidukil ei tohi olla ohtlikke avarii või amortisatsiooni jälgi.

10.2 Sõidukil peavad olema töökorras ääre-, lähi-, piduri- ja suunatuled. 

10.2.1 Vabaklassi 4WD sõiduautol peavad olema töökorras pidurdustuled, soovituslikud on töötavad ääre ja sõidutuled. 

10.3 Sõidukil peavad esiuksed olema avatavad nii seest- kui väljastpoolt kogu võistluse vältel.

10.4 Juhi ja kõrvalistuja uksed peavad olema polsterdatud. Muu polster võib olla eemaldatud. 

10.5 Lisaks sõidukil standardsena kasutatavatele plast- ja komposiitmaterjalidest osadele on lubatud vahetada plast-või komposiitmaterjalist osade vastu kapott, pakiruumi luuk, esimesed poritiivad ja stanged.

10.6 Sõiduki esimesed ja tagumised poolraamid peavad olema originaalsed. Lubatud on amortisaatori ülemise kinnituse modifitseerimine. Kere kandva struktuuri muudatused ja asendamine on lubatud kui uue detaili materjaliks on sama paksusega esialgse detaili materjal. Kere kandev osa tulemüürist kuni esimese silla talani peab säilima originaalne ning esimene sillatala peab olema kinnitatud originaalsetesse kinnitus kohtadesse.

10.7 Tuuleklaas peab olema standardne ja ilma nähtavust segavate vigastusteta. Muude klaaside asemel võib kasutada vähemalt 3 mm paksust purunemiskindlat pleksiklaasi ehk polükarbonaati.

10.8 Sõitjateruum peab olema eraldatud mootorist ja jõuülekandest. Esimeses tuleseinas ei tohi olla liigseid avasid, vaid need tuleb sulgeda alumiinium- või terasplekiga. Sõitjaruumis ei tohi olla kütuse või mootori jahutussüsteemi torusid ja- voolikuid, v.a. standardne salongisoojendus.

10.9 Armatuurlaud peab olema originaal (v.a sõiduautode vabaklassis). Mitteoriginaalse näidikuteploki ja lülitite paigaldamiseks võib armatuurlauda teha vastavad muudatused. Sõitja ümbruses ja armatuurlaua jäikadel osadel ei tohi olla teravaid nurki või väljaulatuvaid detaile, mis võivad tekitada vigastusi. 

10.10 Esiistmed peavad olema terved ja vigastusteta ning kinnitatud jäigalt sõiduki kere või raami külge. Esiistmete seljatugi peab olema fikseeritav ülemisse asendisse, kui istme tootja on selle ette näinud. Juhiistmel on peatugi kohustuslik. Lubatud on kasutada korvistmeid. 

10.11 Kõrvalistuja- ja tagaistmed võib eemaldada.

11.VEERMIK (sõiduautod) 

11.1 Sõidukil peavad olema hüdraulilised pidurid kõigil ratastel. Piduritorud ei tohi asetseda kardaanitunnelis ega olla sõiduki põhja kõige madalam osa.

11.2 Kõigis vedavates sildades on kohustuslik kasutada differentsiaale. Kinnikeevitamise teel teostatud 100%-lise blokeeringu kasutamine on keelatud. (V.a. sõiduautode vabaklass).

11.3 Sõiduki rehvid ja veljed peavad olema kogu laiuses kaetud ja ei tohi ulatuda kere gabariitidest väljapoole. Kindlalt kinnitatud ja ilma teravate nurkadeta tiivalaiendid on lubatud. Rehvi kontakt sõiduki keredetailidega peab olema välistatud.

11.4 Mittestandardsete velgede kasutamine on lubatud. Igasugune velgede modifitseerimine on keelatud.

11.5 Lõigatud turvisemustriga rehvide kasutamine on keelatud.

11.6 Rehvidel ei tohi olla mehaanilisi vigastusi, koordi paljandeid ega pundumisi.

11.7 Piikrehvide kasutamine on keelatud, lubatud on ainult tänavalegaalsed sõiduautode lamell või naastrehvid. AT/MT märgisega maastiku suutlikud rehvid on keelatud. Kasutada ei või ka pakiauto rehve ja naaste. 

11.8 Soovitatav on vältida velgedel kübarmutrite kasutamist (kui rattad kinnituvad tikkpoltidega). Võimalusel asendada need läbiva avausega mutrite vastu. 

12. ÜLDISED ÜMBEREHITUSE PÕHIMÕTTED

12.1 Käesolev juhend ei anna ümberehitusteks mingeid volitusi ja kõik tootjapoolsed nõuded ning ettekirjutused jäävad kehtima!

12.2 Tavakasutuseks toodetud mootorkelgud, kubatuuripõhine ülemine piirang puudub, kuid mootor peab vastama mudelile homologeeritule st. sõiduki mudelile tehasest paigaldatud mootorit teisele mudelile toodetud mootoriga või teist tüüpi (ja / või suurusega) mootoriga asendamine on keelatud ning keelatud on ka mootori töömahu muutmine („Big-Bore“) võrreldes mudelile tehasepoolselt ettenähtud mootori töömahuga.

12.3 Toitelahendus: välisõhu doseerimine toimub ainult nii nagu vastavale mudelile homologeeritud.

12.4 Jõuülekande-, juhitavuse- ja kandekonstruktsioonide asendused/muudatused peavad olema kuni detailideni vähemalt sama tugevad või tugevamad kui tootjatehase originaal.

12.5 Ainult dekoratiivsed muudatused ei ole piiratud.

12.6 Kõik teised muudatused, mida järgnevas reeglistikus ei ole kirjeldatud, on keelatud.

13. RAAM JA SELLE OSAD

13.1 Raam peab olema tootja originaal toodang vastavalt homologeeritud mootorkelgule, ATV-le ja selle geomeetria muutmine ei ole lubatud. Ka raamile kinnituvad vedrustuse-, kandekonstruktsioonid, ühes telgedega, peavad jääma tootja poolt ettenähtud joontele ja kaugusele.

13.2 Ühtegi raami jäikus sidet (sh. keevisliide) ei tohi eemaldada, samuti pole lubatud materjali mahalõikamine (sh. puurimine, freesimine, lihvimine jne). Raami ja selle osade kaitsmine/tugevdamine katete või katmisega on lubatud (näiteks carbon vms.).

13.3 Kõikidel mootorkelkudel ja ATV-del peab olema raamil identifitseerimisnumber (raaminumber ja/või VIN kood). Riikliku tehnilise ülevaatuse ega kohustusliku liikluskindlustuse olemasolu pole nõutud.

13.4 Raamile kinnituv tagaosa ja teised poltidega liidetud kinnituskonstruktsioonid võivad olla vahetatud või muudetud, järgides üldisi ümberehituse põhimõtteid. Seisutoed, kaassõitja jalatoed ning käepidemed võib maha monteerida.

14. VASTUTUS

14.1 Korraldaja ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest k.a. materiaalne ja moraalne kahju.

14.2 Võistleja on kohustatud korvama kõik tema poolt tekitatud kahjud, s.h. kahjud, mis on tekitatud tema poolt juhitud autoga/mootorkelguga kolmandatele isikutele ja/või nende varale.

15. VÕISTLUSE ÄRAJÄÄMINE

15.1 Otsus võistluse toimumisest/mittetoimumisest võetakse vastu 4.01.2021. Kui võistlus jäetakse 4.01 seisuga ära, tagastatakse võistlejatele osalustasud. Võistluse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel peale 4.01.2021 (force majeure ilmnemisel) osavõtutasu ei tagastata.

16. KORRALDAJA

16.1 Võistluse korraldaja on Rolevents OÜ, keda esindab Roland Kivitare.